აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
რიგითობა - 2008 (ხელახალი)

   
N1 -,, საქართველოს ერთიანი კომუნისტური პარტია" (სეკპ);
 
N2 - პოლიტიკური გაერთიანება ,,ქართული დასი";
 
N10 - ,,გიორგი თარგამაძე - ქრისტიან  დემოკრატები ".
კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
საარჩევნო ჟურნალი
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016