აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
უსკოს თავმჯდომარის განკარგულებები - 2007 წელი

განკარგულება N54 13.10 - საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციის რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N33 25.04 - ხულოს #84/12 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

განკარგულება N32 25.04 - ხულოს #84/11 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

განკარგულება N31 25.04 - შუახევის #82/10 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

განკარგულება N30 25.04 - შუახევის #82/9 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

განკარგულება N29 25.04 - ქედის #80/8 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

განკარგულება N28 25.04 - ქედის #80/7 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

განკარგულება N27 25.04 - ხელვაჩაურის #83/6 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

განკარგულება N26 25.04 - ხელვაჩაურის #83/5 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

განკარგულება N25 25.04 - ქობულეთის #81/4 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

განკარგულება N24 25.04 - ქობულეთის #81/3 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

განკარგულება N23 25.04 - ბათუმის #79/2 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

განკარგულება N22 25.04 - ბათუმის #79/1 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
საარჩევნო ჟურნალი
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016