აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
უსკოს თავმჯდომარის განკარგულებები - 2008 წელი

განკარგულება N89 05.12 - ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N88 05.12

განკარგულება N87 04.12 - საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციის რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N86 01.12 - ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N85 15.11 - მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში წარდგენილ უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N84 15.11 - მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში წარდგენილ უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N83 15.11 - მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში წარდგენილ უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N82 14.11 - უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატის რეგისტრაციის გაუქმების თაობაზე

განკარგულება N81 14.11 - პარტიის წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N80 09.11 - პარტიის წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N79 09.11 - პარტიის წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N78 08.11 - პარტიის წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N77 08.11 - პარტიის წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N76 08.11 -პარტიის წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N75 31.10 - საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციის რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N74 31.10 - საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციის რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N73 31.10 - საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციის რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N72 31.10 - საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციის რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N71 31.10 - აჭარის ავტონომიური რესპუბიკის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 3 ნოემბრის არჩევნებისათვის  პარტიისა და პარტიული სიის რეგისტრაციის გაუქმების თაობაზე

განკარგულება N70 31.10 - აჭარის ავტონომიური რესპუბიკის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 3 ნოემბრის არჩევნებისათვის  პარტიისა და პარტიული სიის რეგისტრაციის გაუქმების თაობაზე

განკარგულება N69 29.10 - საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციის რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N68 29.10 - საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციის რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N67 27.10 - საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციის რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N66 27.10 - საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციის რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N65 27.10 - საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციის რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N64 27.10 - საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციის რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N63 26.10 - საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციის რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N62 25.10 - საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციის რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N61 23.10 - საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციის რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N60 23.10 - საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციის რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N59 21.10 - საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციის რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N58 21.10 - საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციის რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N57 19.10 - ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N56 19.10 - პარტიის წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N55 15.10 - კანდიდატის წარდგენის თაობაზე გადაწყვეტილების გაუქმების შესახებ

განკარგულება N54 13.10 - საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციის რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N53 13.10 - საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციის რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N52 13.10 - ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N51 13.10 - ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N50 11.10 - ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N49 10.10 - პარტიული სიით წარდგენილი კანდიდატებისათვის საარჩევნო რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ

განკარგულება N48 10.10 - პარტიული სიისა და ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქებში წარდგენილი მაჟორიტარი კანდიდატების რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N47 10.10 - პარტიული სიისა და ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქებში წარდგენილი მაჟორიტარი კანდიდატების რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N46 10.10 - პარტიული სიით წარდგენილი კანდიდატებისათვის საარჩევნო რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ

განკარგულება N45 10.10 - პარტიული სიისა და ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქებში წარდგენილი მაჟორიტარი კანდიდატების რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N44 10.10 - პარტიული სიით წარდგენილი კანდიდატებისათვის საარჩევნო რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ

განკარგულება N43 10.10 - პარტიული სიისა და ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქებში წარდგენილი მაჟორიტარი კანდიდატების რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N42 10.10 - პარტიული სიისა და ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქებში წარდგენილი მაჟორიტარი კანდიდატების რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N41 10.10 - პარტიული სიისა და ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქებში წარდგენილი მაჟორიტარი კანდიდატების რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N40 10.10 - პარტიული სიისა და ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქებში წარდგენილი მაჟორიტარი კანდიდატების რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N39 07.10 - პარტიული სიისა და ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქებში წარდგენილი მაჟორიტარი კანდიდატების რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N38 04.10 - საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციის რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N37 29.09 - პარტიისა და მისი წამომადგენლის საარჩევნო რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ

განკარგულება N36 27.09 - პარტიის წამომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N35 26.09 - ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N34 23.09 - ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N33 23.09 - ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N32 23.09 - ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N31 23.09 - პარტიის წამომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N30 22.09 - პარტიისა და მისი წამომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N29 21.09 - პარტიის წამომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N28 15.09 - პარტიის წამომადგენლისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

განკარგულება N27 14.09 - პარტიისა და მისი წამომადგენლისათვის საარჩევნო რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ

განკარგულება N26 14.09 - ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N25 10.09 - პარტიისა და მისი წამომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N24 10.09 - პარტიისა და მისი წამომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N23 09.09 - პარტიისა და მისი წამომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N22 09.09 - პარტიისა და მისი წამომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N21 09.09 - პარტიისა და მისი წამომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N20 09.09 - პარტიისა და მისი წამომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N19 09.09 - პარტიისა და მისი წამომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N18 08.09 - საოლქო საარჩევნო კომისიის პირველი სხდომის დანიშვნის შესახებ

განკარგულება N17 07.09 - პარტიისა და მისი წამომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N16 05.09 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

განკარგულება N15 08.08 - საოლქო საარჩევნო კომისიის პირველი სხდომის დანიშვნის შესახებ

განკარგულება N14 08.08 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 4 ოქტომბრის არჩევნებისათვის  პარტიისა და მისი წამომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

 

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
საარჩევნო ჟურნალი
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016