აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
უსკოს განკარგულებები - 2004 წელი

განკარგულება N28 31.12 -  ბათუმის #79/1 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად მაია მეფარიშვილის არჩევის შესახებ 

განკარგულება N27 20.12 - საოლქო საარჩევნო კომისიის ბეჭდების სახეების დამტკიცების თაობაზე

განკარგულება N26 20.12 - ქედის #80/8 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად ირმა ბერიძის არჩევის შესახებ 

განკარგულება N25 20.12 - ქედის #80/8 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად იზოლდა ბარამიძის არჩევის შესახებ 

განკარგულება N24 09.12 - ხულოს #84/12 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად გივი ქედელიძის არჩევის შესახებ 

განკარგულება N23 09.12 - ხულოს #84/12 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად რუსლან აბულაძის არჩევის შესახებ 

განკარგულება N22 09.12 - ხულოს #84/11 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად ელდარ აბაშიძის არჩევის შესახებ 

განკარგულება N21 09.12 - ხულოს #84/11 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად ავთანდილ ბოლქვაძის არჩევის შესახებ 

განკარგულება N20 09.12 - შუახევის #82/10 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად ბადრი მიქელაძის არჩევის შესახებ 

განკარგულება N19 09.12 - შუახევის #82/10 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად ზებურ მამულაძის არჩევის შესახებ 

განკარგულება N18 09.12 -  შუახევის #82/9 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად ელზა ველიაძის არჩევის შესახებ 

განკარგულება N17 09.12 - შუახევის #82/9 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად ნუგზარ დავითაძის არჩევის შესახებ 

განკარგულება N16 09.12 -  ქედის #80/8 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად როინ ბოლქვაძის არჩევის შესახებ 

განკარგულება N15 09.12 -  ქედის #80/8 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად ვახტანგ თავდგირიძის არჩევის შესახებ 

განკარგულება N14 09.12 - ქედის #80/7 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად როზა მახაჭაძის არჩევის შესახებ 

განკარგულება N13 09.12 - ქედის #80/7 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად ია ბარამიძის არჩევის შესახებ 

განკარგულება N12 09.12 - ხელვაჩაურის  #83/6 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად ილია ცხადაძის არჩევის შესახებ 

განკარგულება N11 09.12 - ხელვაჩაურის  #83/6 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად  რევაზ თურმანიძის არჩევის შესახებ 

განკარგულება N10 09.12 - ხელვაჩაურის #83/5 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად ლარისა ყურშუბაძის  არჩევის შესახებ

განკარგულება N9 09.12 - ხელვაჩაურის #83/5 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად სოფიო ლაკიას არჩევის შესახებ 

განკარგულება N8 09.12 - ქობულეთის #81/4 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად ემზარ  ჯინჭარაძის არჩევის შესახებ 

განკარგულება N7 09.12 - ქობულეთის #81/4 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად დავით გორგილაძის არჩევის შესახებ 

განკარგულება N6 09.12 - ქობულეთის #81/3 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად ირაკლი წულუკიძის არჩევის შესახებ 

განკარგულება N5 09.12 - ქობულეთის #81/3 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად სოფიკო ჯინჭარაძის არჩევის შესახებ 

განკარგულება N4 09.12 - ბათუმის #79/2 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად მაია ფირცხალაიშვილის არჩევის შესახებ 

განკარგულება N3 09.12 - ბათუმის #79/2 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად ნათია ფირცხალაიშვილის არჩევის შესახებ 

განკარგულება N2 09.12 - ბათუმის #79/1 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად ნანი ჩაუშბას არჩევის შესახებ 

განკარგულება N1 09.12 -  ბათუმის #79/1 საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრად ნანა ჯინჭარაძის არჩევის შესახებ 


განკარგულება N56 26.07 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მდივნის ქეთევან ჯიქიას არჩევის შესახებ 

განკარგულება N55 27.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში შემოსული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის არჩევნებთან დაკავშირებული განცხადება/საჩივრების  დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის თაობაზებ 

განკარგულება N54 27.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმის დამტკიცების თაობაზე

განკარგულება N53 27.06 - #84/12 ხულოს საარჩევნო ოლქში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის მაჟორიტარული სისტემით არჩევნების შედეგების დამტკიცების თაობაზე #84/12 ხულოს საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულების დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N52 27.06 - #84/11 ხულოს საარჩევნო ოლქში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის მაჟორიტარული სისტემით არჩევნების შედეგების დამტკიცების თაობაზე #84/11 ხულოს საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულების დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N51 27.06 - #82/10 შუახევის საარჩევნო ოლქში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის მაჟორიტარული სისტემით არჩევნების შედეგების დამტკიცების თაობაზე #82/10 შუახევის საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულების დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N50 27.06 - #82/9 შუახევის საარჩევნო ოლქში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის მაჟორიტარული სისტემით არჩევნების შედეგების დამტკიცების თაობაზე #82/9 შუახევის საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულების დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N49 27.06 - #80/8 ქედის  საარჩევნო ოლქში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის მაჟორიტარული სისტემით არჩევნების შედეგების დამტკიცების თაობაზე #80/8 ქედის საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულების დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N48 27.06 - #80/7 ქედის  საარჩევნო ოლქში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის მაჟორიტარული სისტემით არჩევნების შედეგების დამტკიცების თაობაზე #80/7 ქედის საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულების დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N47 27.06 - #83/6 ხელვაჩაურის  საარჩევნო ოლქში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის მაჟორიტარული სისტემით არჩევნების შედეგების დამტკიცების თაობაზე #83/6 ხელვაჩაურის  საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულების დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N46 27.06 - #83/5 ხელვაჩაურის  საარჩევნო ოლქში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის მაჟორიტარული სისტემით არჩევნების შედეგების დამტკიცების თაობაზე #83/5 ხელვაჩაურის  საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულების დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N45 27.06 - #81/4 ქობულეთის  საარჩევნო ოლქში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის მაჟორიტარული სისტემით არჩევნების შედეგების დამტკიცების თაობაზე #81/4 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულების დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N44 27.06 - #81/3 ქობულეთის  საარჩევნო ოლქში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის მაჟორიტარული სისტემით არჩევნების შედეგების დამტკიცების თაობაზე #81/3 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულების დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N43 27.06 - #79/2 ბათუმის საარჩევნო ოლქში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის მაჟორიტარული სისტემით არჩევნების შედეგების დამტკიცების თაობაზე #79/2 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულების დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N42 27.06 - #79/1 ბათუმის საარჩევნო ოლქში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის მაჟორიტარული სისტემით არჩევნების შედეგების დამტკიცების თაობაზე #79/1 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულების დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N41 16.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის არჩევნებისათვის სპეციალური ჯგუფების შექმნისა და შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 

განკარგულება N40 15.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის არჩევნებისათვის საოლქო საარჩევნო კომისიების ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმების დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N39 15.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისათვის საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაცია ,,საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველო”-ს რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N38 15.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისათვის საერთაშორისო დამკვირვებელთა ჯგუფის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N37 15.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისათვის საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაცია ,,ბრიტანეთ-ჰელსინკის ადამიანის უფლებათა დაცვის ჯგუფი”-ს რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N36 14.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის არჩევნებისათვის პროპორციული საარჩევნო სისტემის ბიულეტენის ტექსტის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N35 14.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის არჩევნებისათვის მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის ბიულეტენების ტექსტების დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N34 12.06 - საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლის ნ. ზოიძის 2004 წლის 12 ივნისის საჩივარში მითითებული მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ

განკარგულება N33 12.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის არჩევნებში მონაწილე პარტიების/საარჩევნო ბლოკების რიგითობის დასადგენად გამართული კენჭისყრის შედეგების დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N32 12.06 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების თაობაზე

განკარგულება N31 11.06 - 2004 წლის 20 ივნისის აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებზე დაკვირვების მიზნით საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციის "OSCE" რეგისტრაციის შესახებ 

განკარგულება N30 11.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებზე ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციისათვის ,,ავღანეთის ვეტერანთა საქართველოს კავშირის აჭარის რეგიონალური ორგანიზაცია” რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ

განკარგულება N29 11.06 - 2004 წლის 20 ივნისის აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებზე დაკვირვების მიზნით საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციის “IFES Limited” რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N28 11.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის არჩევნებისას საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენილი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატების რიგითობის განსაზღვრის წესის შესახებ

განკარგულება N27 11.06 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების თაობაზე

განკარგულება N26 10.06 - 2004 წლის 20 ივნისის აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში მონაწილეობისათვის ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის "ახალგაზრდები ახალი საქართველოსათვის" რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N25 10.06 - 2004 წლის 20 ივნისის აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში მონაწილეობისათვის ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის "ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია" რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N24 09.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისათვის საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაცია “IRI” რეგისტრაციაში გატარების თაობაზე

განკარგულება N23 09.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისათვის ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის "ახალგაზრდული კავშირი "ინიციატივა"რეგისტრაციაში გატარების თაობაზე

განკარგულება N22 09.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისათვის ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის "თავისუფლების ინსტიტუტი" რეგისტრაციაში გატარების თაობაზე

განკარგულება N21 07.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2004 წლის 6 ივნისის #18 განკარგულების ბათილად ცნობის შესახებ

განკარგულება N20 07.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისათვის ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაცია ,,ახალგაზრდული საზოგადოება ,,თაობა”-ს რეგისტრაციაში გატარების თაობაზე

განკარგულება N19 06.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისათვის ადგილობრივი ორგანიზაცია ,,ახალგაზრდა ჟურნალისტთა ასოციაცია”-სთვის რეგისტრაციაში გატარებაზე უარის თქმის თაობაზე

განკარგულება N18 06.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატის გურამ გოგიტიძის მიმართ აღმკვეთი ღონისძიების გამოყენების შესახებ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურორის წარდგინების თაობაზე

განკარგულება N17 05.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისათვის საერთაშორისო დამკვირვებელი  ორგანიზაცია ,,ევროპის საბჭოს ადგილობრივ და რეგიონალურ ხელისუფალთა კონგრესის” რეგისტრაციაში გატარების თაობაზე

განკარგულება N16 04.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში პარტიის/ბლოკის ან საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი მაჟორიტარი კანდიდატის მხარდამჭერთა სიების შემოწმების წესის განსაზღვრის თაობაზე

განკარგულება N15 04.06 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N14 04.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისათვის ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაცია "საქართველოს პროფესიული კავშირების აჭარის რესპუბლიკური გაერთიანების" რეგისტრაციაში გატარების თაობაზე

განკარგულება N13 04.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისათვის საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაცია "სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებ"-ის რეგისტრაციაში გატარების თაობაზე

განკარგულება N12 04.06 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისათვის საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაცია ,,NDI’’-ს რეგისტრაციაში გატარების თაობაზე

განკარგულება N11 03.06 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების თაობაზე

განკარგულება N10 02.06 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების თაობაზე

განკარგულება N9 01.06 - საუბნო საარჩევნო კომისიების ბეჭდის სახის დამტკიცების თაობაზე

განკარგულება N8 29.05 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების თაობაზე

განკარგულება N7 28.05 - საოლქო საარჩევნო კომისიების შექმნის თაობაზე

განკარგულება N6 28.05 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების თაობაზე

განკარგულება N5 28.05 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების თაობაზე

განკარგულება N4 27.05 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების თაობაზე

განკარგულება N3³ 26.05 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის აპარატის უფროსის გელა კუჭაშვილის არჩევის შესახებ

განკარგულება N3² 26.05 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის გუგული დუაძის არჩევის შესახებ

განკარგულება N3¹ 26.05 - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მდივნის გიზო მჭედლიძის არჩევის შესახებ

განკარგულება N3 26.05 - ზოგიერთი საარჩევნო დოკუმენტაციის ფორმის დამტკიცების თაობაზე

განკარგულება N2 26.05 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 ივნისის არჩევნების  ძირითადი საარჩევნო ღონისძიებების გრაფიკის დამტკიცების  თაობაზე

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
საარჩევნო ჟურნალი
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016