აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
უსკოს თავმჯდომარის განკარგულებები - 2017 წელი

განკარგულება N1 15.02 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გამოკლებული  წევრის ნაცვლად მისი ადგილმონაცვლის ცნობის შესახებ 

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
საარჩევნო ჟურნალი
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016