აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია


ქარ / ENG
 Untitled Document

Untitled Document
პროაქტიული გამოქვეყნება

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის პასუხისმგებელი პირი - უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მდივანი - სოფიო კახაძე 577 94 14 93

 

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობის შესახებ

ავტომანქანის ტექნიკური მომსახურებისათვის გაწეული ხარჯების შესახებ

2016 წლის განმავლობაში საწვავის მოხმარებისათვის გაწეული ხარჯების შესახებ

2016 წლის განმავლობაში გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ

აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2016 წლის შესყიდვების გეგმა 

ინფორმაცია უსკოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე შესახებ 2015 წელი

ინფორმაცია უსკოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე საწვავის მოხმარებისათვის გაწეული  ხარჯების შესახებ 2015 წელი

ინფორმაცია უსკოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე ტექნიკური მომსახურებისათვის გაწეული  ხარჯების შესახებ 2015 წელი

ინფორმაცია უსკოს ბალანსზე რიცხული ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2015 წელი

ინფორმაცია უსკოს თანამშრომელთა სამივლინებო ხარჯების შესახებ 2015 წელი

აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2015 წლის შესყიდვების გეგმა 

აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2014 წლის შესყიდვების გეგმა

ინფორმაცია უსკოს თანამშრომელთა სამივლინებო ხარჯების შესახებ  2014 წელი

ინფორმაცია უსკოს ბალანსზე რიცხული ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2014 წელი
 
ინფორმაცია უსკოს ბალანსზე რიცხული ავტოსანტრანსპორტო საშუალებების შესახებ 2014 წელი
 
ინფორმაცია უსკოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე საწვავის მოხმარებისათვის გაწეული  ხარჯების შესახებ 2014 წელი
 
ინფორმაცია უსკოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე ტექნიკური მომსახურებისათვის გაწეული  ხარჯების შესახებ 2014 წელი
ამომრჩეველთა სია
არჩევნები 2016
შედეგები 2016
მეორე ტურის შედეგები
საარჩევნო უბნების რუკა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016