უმაღლესი საარჩევნო კომისია
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია


ქარ / ENG
 Untitled Document

Untitled Document
აპარატი

საოქმო სარეგისტრაციო სამსახური

საოქმო სარეგისტრაციო სამსახურის უფროსი – სულხან ჩოგაძე
სამს.:0(422)27-48-16
საოქმო სარეგისტრაციო სამსახურის III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მაია ცინარიძე

საოქმო სარეგისტრაციო სამსახურის დებულება

 

 იურიდიული სამსახური

იურიდიული სამსახურის უფროსი – ფრიდონ ბათნიძე
სამს.:0(422)25-59-21
იურიდიული სამსახურის III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ქეთევან ვარშალომიძე

იურიდიული სამსახურის დებულება

 


საარჩევნო პროცესების მართვის სამსახური

საარჩევნო პროცესების მართვის სამსახურის უფროსი – ლევან ჩავლეიშვილი
სამს.:0(422)27-50-54

საარჩევნო პროცესების მართვის სამსახურის დებულება


საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური

საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი – ლევან სამნიძე
მობ.:593-72-54-74
საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ბუღალტერი) - ლია ჟორჟოლიანი

საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის დებულება

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი – ნესტან ნაკაშიძე
სამს.:0(422)27-21-84
მობ.:599-57-10-49
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი – სოფიო ცეცხლაძე
მობ.:595-50-65-03

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის დებულება


ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი – ნერვისტან ფაღავა
სამს.:0(422)25-59-21
ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ოლგა თედორაძე

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის დებულება

 

 ინსტიტუციური განვითარების სამსახური

ინსტიტუციური განვითარების სამსახურის უფროსი - მაკა ლომაძე
მობ: 514 050 302
ინსტიტუციური განვითარების სამსახურის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - რუსუდან ანანიაშვილი
ინსტიტუციური განვითარების სამსახურის III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ემმა ნაკაშიძე

ინსტიტუციური განვითარების სამსახურის დებულება

ამომრჩეველთა სია
არჩევნები 2016
შედეგები 2016
მეორე ტურის შედეგები
საარჩევნო უბნების რუკა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016