აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
განკარგულებები - 2020 წელი

განკარგულება N6 31.07 - მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების შექმნის შესახებ 

განკარგულება N5 10.07    დანართი 1.    დანართი 2. - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისათვის   ზოგიერთი საარჩევნო საბუთების სახეების დადგენის შესახებ;

განკარგულება N4 25.05 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2019 წლის 25 დეკემბრის №6 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

განკარგულება N3 25.05  დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2021 წლის საბიუჯეტო განაცხადის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N2 25.05  დანართი  - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2019 წლის 25 დეკემბრის №5 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

განკარგულება N1 25.05 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ

არჩევნები 2016
შედეგები 2016
მეორე ტურის შედეგები
საარჩევნო უბნების რუკა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016