აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
უსკოს თავმჯდომარის განკარგულებები - 2020 წელი

განკარგულება N2 03.08 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის არჩევნებისათვის მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების „პოლიტიკური მოძრაობა-გამარჯვებული საქართველო“ და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N1 21.07 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის არჩევნებისათვის მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების „ერთიანი საქართველო-დემოკრატიული მოძრაობა“ და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 

არჩევნები 2016
შედეგები 2016
მეორე ტურის შედეგები
საარჩევნო უბნების რუკა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016