აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია


ქარ / ENG
 Untitled Document

Untitled Document
განკარგულებები - 2017 წელი

განკარგულება N3 23.05 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის საშტატო განრიგში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

განკარგულება N2 17.05 დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის  2018 წლის საბიუჯეტო განაცხადის დამტკიცების შესახებ 

განკარგულება N1 17.05 დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო  კომისიის საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ 

ამომრჩეველთა სია
არჩევნები 2016
შედეგები 2016
მეორე ტურის შედეგები
საარჩევნო უბნების რუკაუმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016