აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია


ქარ / ENG
 Untitled Document

Untitled Document
დადგენილებები - 2017 წელი

დადგენილება N5 23.05- „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის აპარატის საჯარო თანამდებობების დასაკავებელი დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2006  წლის 19 მაისის №6 დადგენილებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის შესახებ

დადგენილება N4 17.05 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო  კომისიის 2007 წლის 27 ივნისის №6 დადგენილებაში  ცვლილების შეტანის შესახებ 

დადგენილება N3 17.05 - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2006 წლის 19 მაისის №4 დადგენილებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის შესახებ 

დადგენილება N2 17.05 - ინსტიტუციური განვითარების სამსახურის შექმნის შესახებ

დადგენილება N1 17.05 დანართი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის  აპარატის მოხელეთა შესარჩევი კონკურსის დებულების დამტკიცების შესახებ 

ამომრჩეველთა სია
არჩევნები 2016
შედეგები 2016
მეორე ტურის შედეგები
საარჩევნო უბნების რუკაუმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016