აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია


ქარ / ENG
 Untitled Document

Untitled Document
უსკოს სტრატეგია 2019-2020

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2019-2020 წლების სტრატეგიული გეგმა (.docx ფაილი)

ამომრჩეველთა სია
არჩევნები 2016
შედეგები 2016
მეორე ტურის შედეგები
საარჩევნო უბნების რუკა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016