აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
მდივნის განკარგულებები - 2016 წელი

განკარგულება N42 27.10 - ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის დამკვირვებელთა რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 

განკარგულება N41 27.10 - ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის დამკვირვებელთა რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 

განკარგულება N40 27.10 დანართი - ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის დამკვირვებელთა რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 

განკარგულება N39 27.10 დანართი - ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის დამკვირვებელთა რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 

განკარგულება N38 27.10 - ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის  დამკვირვებელთა რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ 

განკარგულება N37 27.10 - ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის დამკვირვებელთა რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 

განკარგულება N36 26.10 - ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის დამკვირვებელთა რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ 

განკარგულება N35 26.10 - მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა წარმომადგენლების აკრედიტაციის შესახებ 

განკარგულება N34 25.10 - ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის დამკვირვებელთა რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 

განკარგულება N33 06.10 - მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა წარმომადგენლების აკრედიტაციის შესახებ 

განკარგულება N32 05.10 - მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა წარმომადგენლების აკრედიტაციის შესახებ

განკარგულება N31 05.10 - მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა წარმომადგენლების აკრედიტაციის შესახებ

განკარგულება N30 05.10 - „ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის დამკვირვებელთა  რეგისტრაციაში გატარების შესახებ“ უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მდივნის 2016 წლის 04 ოქტომბრის N24 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

განკარგულება N29 04.10 - მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა წარმომადგენლების აკრედიტაციის შესახებ 

განკარგულება N28 04.10 - მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა წარმომადგენლების აკრედიტაციის შესახებ 

განკარგულება N27 04.10 - ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის დამკვირვებელთა რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 

განკარგულება N26 04.10 - ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის დამკვირვებელთა რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 

განკარგულება N25 04.10 - მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა წარმომადგენლების აკრედიტაციის შესახებ 

განკარგულება N24 04.10 დანართი - ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის დამკვირვებელთა რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N23 03.10 - ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის დამკვირვებელთა რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 

განკარგულება N22 03.10 დანართი - ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის დამკვირვებელთა რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 

განკარგულება N21 02.10 - ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის დამკვირვებელთა რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 

განკარგულება N20 02.10 - ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის დამკვირვებელთა რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 

განკარგულება N19 30.09 - მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა წარმომადგენლების აკრედიტაციის შესახებ 

განკარგულება N18 29.09 - მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა წარმომადგენლების აკრედიტაციის შესახებ 

განკარგულება N17 29.09 - ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის დამკვირვებელთა რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 

განკარგულება N16 20.09 - ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის  დამკვირვებელთა რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ 

განკარგულება N15 15.09 - მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა წარმომადგენლების აკრედიტაციის შესახებ 

განკარგულება N14 15.09 - მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა წარმომადგენლების აკრედიტაციის შესახებ 

განკარგულება N13 14.09 - ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის დამკვირვებელთა რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 

განკარგულება N12 11.09 - მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა წარმომადგენლების აკრედიტაციის შესახებ 

განკარგულება N11 10.09 - მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა წარმომადგენლების აკრედიტაციის შესახებ 

განკარგულება N10 03.09 - მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა წარმომადგენლების აკრედიტაციის შესახებ 

განკარგულება N9 01.08 - ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის დამკვირვებელთა რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N8 01.08 - მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა წარმომადგენლების აკრედიტაციის შესახებ

განკარგულება N7 01.08 - საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციის დამკვირვებელთა რეგისტრაციაში გატარების შესახებ

განკარგულება N6 01.08 - მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა წარმომადგენლების აკრედიტაციის შესახებ

განკარგულება N5 31.08 - მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა წარმომადგენლების აკრედიტაციის შესახებ

განკარგულება N4 11.08 - მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა წარმომადგენლების აკრედიტაციის შესახებ

განკარგულება N3 06.08 - მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა წარმომადგენლების აკრედიტაციის შესახებ

განკარგულება N2 19.07 - მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა წარმომადგენლების აკრედიტაციის შესახებ

განკარგულება N1 19.07 - მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა წარმომადგენლების აკრედიტაციის შესახებ

 

 

 

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
საარჩევნო ჟურნალი
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016