აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
საარჩევნო სუბიექტთა რეგისტრაცია - 2008 (ხელახალი)

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 3 ნოემბრის არჩევნების 2008 წლის 14 დეკემბრის ხელახალი მაჟორიტარული არჩევნებისათვის N83 ხელვაჩაურის ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქში მაჟორიტარი კანდიდატები წარადგინეს შემდეგმა პარტიებმა:
 
,,საქართველოს ერთიანი კომუნისტური პარტია"  (სეკპ)  - მერაბ სურმანიძე  (უსკოს თავმჯ. განკ N83 15.11)
 
 პ/გ ,,გიორგი თარგამაძე - ქრისტიან დემოკრატები" - ზაზა შაშიკაძე (უსკოს თავმჯ. განკ N84 15.11)
 
პ/გ ქართული დასი" - თამარ კვაჭანტირაძე - (უსკოს თავმჯ. განკ N85 15.11)
 
 
 
 
 
             
კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
სტრატეგია 2019-2020
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016