აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
ადგილობრივი დამკვირვებლების რეგისტრაციის წესები და მათი უფლებები

ადგილობრივი დამკვირვებლების რეგისტრაციის წესები და მათი უფლებები

რეგისტრაციაში გატარებული ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციები:

1.ა.(ა).ი.პ. "მშვიდობა,თანადგომა,სოლიდარობა" (უსკოს განკარგულება N16 14.07)

2.ა.(ა).ი.პ. „რეგიონალური კორუფციასთან ბრძოლის ცენტრი“ (უსკოს განკარგულება N31 02.09)

3.ა.(ა).ი.პ. „ახალგაზრდული ინიციატივა მომავალი საქართველოსთვის“ (უსკოს განკარგულება N41 23.09)

4. „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების“ დამკვირვებლები - მდივნის განკარგულება N20

5.ა.(ა).ი.პ „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია“-ს დამკვირვებლები მდივნის განკარგულება N23

6.„სიმართლისა და სამართლის, ჩაგრულთა და პატიმართა უფლებების დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის საერთაშორისო ორგანიზაცი"-ის დამკვირვებლები  მდივნის განკარგულება N26

7.„საერთაშორისო გამჭვირვალობა -საქართველო“-ს დამკვირვებლები მდივნის განკარგულება N27

 

საერთაშორისო დამკვირვებლების რეგისტრაციის წესები და მათი უფლებები ანკეტის ფორმა ჩამოტვირთვა

"საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის" (IRI) დამკვირვებლები მდივნის განკარგულება N7 

 

რეგისტრაცია გაუუქმდათ:

1.ა.(ა).ი.პ.საქართველო „კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრი“ (უსკოს განკარგულება N39 20.09)

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
სტრატეგია 2019-2020
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016