აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
საიტი მუშაობს ტესტირების რეჟიმში

ქარ / ENG
 Untitled Document

#შენიხმაშენიარჩევანია!             #100პროცენტიანისიზუსტე!
23 ოქტომბერი 2016
23 ოქტომბრის სხდომაზე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრებმა 5 ძირითად საკითხზე იმსჯელეს. დადგენილებით დამტკიცდა მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩევნების მეორე ტურისთვის N80 ქედის, N82 შუახევის და N84 ხულოს საოლქო საარჩევნო კომისიებისთვის საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესი. სამივე ოლქის ხარჯები შეადგენს ჯამში 37 450 ლარს, რაც მოიცავს საუბნო და საოლქო საარჩევნო კომისიებისთვის საწვავის და სხვა საჭირო საქონლის შეძენის ხარჯებს, ასევე ოლქების დამხმარე პერსონალის ანაზღაურებას. სულ 23 თანამშრომლის შრომის ანაზღაურება 9 500 ლარია. იმ საოლქო საარჩევნო კომისიებითვის, სადაც მხოლოდ აჭარის ა.რ. უმაღლესი საბჭოს არჩევნების მეორე ტური იმართება, განკარგულებით დამტკიცდა დამხმარე და ტექნიკური პერსონალის რაოდენობა, 7-7 ქედასა და შუახევში, ხოლო 9 ხულოში.
21 ოქტომბერი 2016
აჭარის ა.რ. უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრებმა 21 ოქტომბრის სხდომაზე 7 ძირითად საკითხზე იმსჯელეს. კომისიამ შეაჯამა 2016 წლის 8 ოქტომბრის პროპორციული სისტემით ჩატარებული არჩევნების შედეგები. განკარგულებით 2016 წლის 8 ოქტომბრის მაჟორიტარული არჩევნების მეორე ტურის თარიღად ოფიციალურად გამოცხადდა 30 ოქტომბერი.
18 ოქტომბერი 2016

18 ოქტომბრის სხდომაზე, აჭარის ა.რ. უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრებმა ერთი ძირითადი საკითხი განიხილეს. განკარგულებით ცვლილება შევიდა „საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისთვის დანამატის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ უსკოს 2016 წლის 6 სექტემბრის N36 განკარგულებაში.
23 ოქტომბერი
უკან
წინ
ფოტო გალერეა
ვიდეო გალერეა
ინტერაქტიული რუკა
საჩივრების რეესტრი
პროაქტიული გამოქვეყნებაუმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016