აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია


ქარ / ENG
 Untitled Document

#შენიხმაშენიარჩევანია!             #100პროცენტიანისიზუსტე!
28 ნოემბერი 2016
აჭარის ა.რ. უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ მეოთხე მოწვევის აჭარის ა.რ. უმაღლესი საბჭოს პირველ სხდომაზე 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნების შედეგები წარადგინა. როგორც პარმენ ჯალაღონიამ სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა, არჩევნები ჩატარდა მშვიდ, თავისუფალ და კანონის შესაბამის გარემოში, არ მომხდარა ამომრჩევლის ნების გამოვლენაზე ზეწოლა.
17 ნოემბერი 2016
17 ნოემბრის სხდომაზე აჭარის ა.რ. უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრებმა აჭარის ა.რ. უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნების საბოლოო შედეგები შეაჯამეს. აჭარის ა.რ. უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებზე ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა იყო 308 506, არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 163 419-მა ამომრჩეველმა. 8 ოქტომბერს 5%-იანი ბარიერი გადალახა 4-მა საარჩევნო სუბიექტმა,
11 ნოემბერი 2016

აჭარის ა.რ. უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 11 ნოემბრის სხდომაზე კომისიის წევრებმა ერთ ძირითად საკითხზე იმსჯელეს და დადგენილება მიიღეს. დადგენილებით განისაზღვრა უბნებსა და ოლქებში კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტების დაფინანსების საკითხი. ეს იმ შემთხვევაში თუ აჭარის ა.რ. უმაღლესი საბჭოს არჩევნები არ ტარდება რომელიმე სხვა არჩევნებთან ერთად.
ამომრჩეველთა სია
ფოტო გალერეა
ვიდეო გალერეა
ინტერაქტიული რუკა
საჩივრების რეესტრი
პროაქტიული გამოქვეყნებაუმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016