აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია


ქარ / ENG
 Untitled Document

#შენიხმაშენიარჩევანია!             #100პროცენტიანისიზუსტე!
16 ოქტომბერი 2017
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის აპარატში ინსტიტუციური განვითარების სამსახურის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში, საჯარო სამსახურის ბიუროს ადმინისტრირებადი ვებ-გვერდის (www.hr.gov.ge) მეშვეობით კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად დარეგისტრირდა 35 კანდიდატი, რომელთა შორის 5 კანდიდატი დარეგისტრირდა სამივე ვაკანსიაზე, 12 კანდიდატი კი ორ ვაკანსიაზე. დარეგისტრირებულ განაცხადთა საერთო რაოდენობამ 57 ერთეული შეადგინა.
09 ოქტომბერი 2017
2017 წლის 6 ოქტომბერს დასრულდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის აპარატში არსებულ სამ ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსისათვის განაცხადების მიღება. საჯარო სამსახურის ბიუროს ადმინისტრირებადი ვებ გვერდის (www.hr.gov.ge) საშუალებით კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად დარეგისტრირდა 57 კანდიდატი, რომელთა შორის 5 კანდიდატი დარეგისტრირდა სამივე ვაკანსიაზე.
26 სექტემბერი 2017

2017 წლის 25 სექტემბერს, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის აპარატში გამოცხადდა ღია კონკურსი შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე: ა) ინსტიტუციური განვითარების სამსახურის უფროსი; ბ) ინსტიტუციური განვითარების სამსახურის ІІ კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; გ) ინსტიტუციური განვითარების სამსახურის ІІІ კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი.
ამომრჩეველთა სია
ფოტო გალერეა
ვიდეო გალერეა
ინტერაქტიული რუკა
საჩივრების რეესტრი
პროაქტიული გამოქვეყნება


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016