აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

#შენიხმაყველაზეხმამაღალია!                                                                                                                                                                                       ცხელი ხაზი: 0 800 00 00 10                                                                                                                                                                                       არჩევნებამდე დარჩა 4 დღე
29 ოქტომბერი 2020

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციებისთვის დამკვირვებელთა სიის წარდგენის ვადა ამოიწურა. უსკოს მონაცემებით, აჭარის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის, დამკვირვებლის სტატუსით უსკოში რეგისტრირებულია 5 ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია.
28 ოქტომბერი 2020
2020 წლის 31 ოქტომბრის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისთვის აჭარაში 314 889 ამომრჩეველია რეგისტრირებული. ამომრჩეველთა სიების გადამოწმება დასრულდა.
27 ოქტომბერი 2020

31 ოქტომბერს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში საქართველოს პარლამენტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები გაიმართება. აჭარაში, არჩევნების დღეს საარჩევნო უბანზე მისული ამომრჩეველი 4 სხვადასხვა ფერის ბიულეტენს მიიღებს: მწვანე და ყვითელი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პროპორციული და მაჟორიტარული არჩევნებისთვის, ხოლო ცისფერი და ვარდისფერი - საქართველოს პარლამენტის პროპორციული და მაჟორიტარული არჩევნებისთვის
კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საარჩევნო ჟურნალი
საჯარო ინფორმაცია
საარჩევნო რუკა
სტრატეგია 2019-2020
ვიდეო გალერეა
კონტაქტი
ცენტრალური საარჩევნო კომისია


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016