აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

პარტიული სიების რეგისტრაცია დასრულდა
09 ოქტომბერი 2020

უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში დასრულდა პარტიული სიების რეგისტრაციის პროცესი. უსკოს თავმჯდომარის შესაბამისი განკარგულებებით რეგისტრაციაში გატარდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილე 22-ვე საარჩევნო სუბიექტის პარტიული სია.

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საარჩევნო ჟურნალი
საჯარო ინფორმაცია
საარჩევნო რუკა
სტრატეგია 2019-2020
ვიდეო გალერეა
კონტაქტი
ცენტრალური საარჩევნო კომისია


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016