აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის წარდგენილი/რეგისტრირებული მაჟორიტარი კანდიდატები
08 ოქტომბერი 2020

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილე საარჩევნო სუბიექტებმა კანდიდატები შემდეგ მაჟორიტარულ ოლქებში წარადგინეს:
N-28  - ბათუმის მაჟორიტარულ ოლქში 19 კანდიდატი;
N-29  - ქობულეთის მაჟორიტარულ ოლქში  -  13 კანდიდატი;
N-30 - ხელვაჩაური, ქედა, შუახევი, ხულოს მაჟორიტარულ ოლქში14 კანდიდატი.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებში 22 საარჩევნო სუბიექტი მიიღებს მონაწილეობას.

 

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საარჩევნო ჟურნალი
საჯარო ინფორმაცია
საარჩევნო რუკა
სტრატეგია 2019-2020
ვიდეო გალერეა
კონტაქტი
ცენტრალური საარჩევნო კომისია


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016