აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

25 მაისის სხდომა
25 მაისი 2020

უსკოს სხდომა

25 მაისის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის სხდომაზე უსკოს თავმჯდომარის მოადგილე აირჩიეს. ხმათა უმრავლესობით ეს თანამდებობა თორნიკე მჟავანაძემ დაიკავა. ამავე სხდომაზე კომისიამ განიხილა რამდენიმე პროცედურული საკითხი და მიიღო განკარგულებები. ცვლილებები შევიდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2019 წლის 25 დეკემბრის N-5 და N-6 განკარგულებებში და უსკოს განკარგულებით დამტკიცდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2021 წლის საბიუჯეტო განაცხადი.

    

არჩევნები 2016
შედეგები 2016
მეორე ტურის შედეგები
საარჩევნო უბნების რუკა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016