აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია


ქარ / ENG
 Untitled Document

28 დეკემბრის სხდომა
28 დეკემბერი 2017

2017 წლის 28 დეკემბერს გაიმართა უმაღლესი საარჩევნო კომისიის სხდომა. დღის წესრიგის მიხედვით, კომისიამ ერთ ძირითად საკითხზე იმსჯელა და განკარგულებით მიიღო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 2018 წლის ხარჯთაღრიცხვა. 

ამომრჩეველთა სია
არჩევნები 2016
შედეგები 2016
მეორე ტურის შედეგები
საარჩევნო უბნების რუკა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016