აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია


ქარ / ENG
 Untitled Document

კონკურსის შედეგები
26 ივნისი 2017

2017 წლის 22 ივნისს გაიმართა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მიერ სამ ვაკანტურ თანამდებობაზე (ინსტიტუციური განვითარების სამსახურის უფროსი, ინსტიტუციური განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი და ინსტიტუციური განვითარების სამსახურის სპეციალისტი) გამოცხადებული კონკურსის მესამე ეტაპი - გასაუბრება. კომისიის გადაწყვეტილებით კონკურსანტები ფასდებოდნენ 10 ბალიანი ქულათა სისტემით, მინიმალურ გამსვლელ ზღვრად დადგენილი იყო 8 ქულა. საკონკურსო კომისიის 20/06/2017 წლის N4 საოქმო გადაწყვეტილებით დადგინდა, რომ კონკურსანტს, რომელიც მესამე (გასაუბრების) ეტაპზე ვერ გადალახავს დადგენილ ზღვარს (8 ქულა), უარი ეთქვას ვაკანტურ თანამდებობაზე წარსადგენად. შესაბამისად, უმაღლესი საარჩევნო კომისიის აპარატის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგებით არ გამოვლინდა გამარჯვებული. კონკურსი გამოცხადდა ჩაშლილად სამივე ვაკანსიაზე.
გთავაზობთ მესამე ეტაპის (გასაუბრების) შედეგებს.

ამომრჩეველთა სია
არჩევნები 2016
შედეგები 2016
მეორე ტურის შედეგები
საარჩევნო უბნების რუკა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016